A catalogue of Cairo Genizah fragments at the Bodleian Libraries

MS. Heb. e. 55

Physical Description

Ff. 43.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/1

Contents

Fol. 1
Fragment of a מכילתא , perhaps of R. Simeon ben Yoḥai

beg. הותיר ממנו עד בקר יהיה לוקא את הארבעים ת̇ל̇ לו̇ והנותר ממנו עד בקר באש תשרפו, בא כת̇ ליתן עשה על לא תעשה. דב̇ ר̇ יהודה אמ̇ לו ר̇ יעקב לא מפני כך אילא שלא עשה זה כלום. והנותר ממ̇ ע̇ בק̇ ב̇ תש̇. יכ̇ יהיה שורפו ביום ביום טוב תל̇ לו̇ ולא תותירו ממ̇ ע̇ בק̇ והנ̇ ממ̇ ע̇ בקר שני בקרים כן בקר י̇ו̇ ובקר י̇ז̇ ללמדך שאין שריפת קדשים דוחה את יום טוב ואין צורך לומר את השבת: פסו̇ וככה תאכלו.

It ends with Exodus xii. 14, incomplete.

Language(s): Hebrew

Physical Description

Neat Syr. Rabb. char.; small 4to, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/2

Contents

Fol. 2
[מדרש חסר ויתיר?]

somewhat different from that edited by S. Wertheimer (בתי מדרשות i. p. 32) and much more so from the edition of Dr. A. Berliner (פליטת סופרים p. 36 sqq., Hebrew part); beg. missing and the first folio obliterated.

The first quite legible section is the following (fol. 3): כבשים כת̇ ש̇ שהן כובשין עוונותיהן שלישראל שנ̇ יכבוש עונותינו...;

ends (fol. 9b) כל ד̇רות מלאין חוץ מא̇ דרת חס̇ זו ויאמר אלהים זאת אות הברית לדרת עולם ולמה שלא נראתה הקשת לא בימי ר̇ יהושע בן לוי ולא בימי ר̇ שמעון בן יוחיי חכמות ב̇ פתח̇ חכמות שרותיה חכמות נשים.

Language(s): Hebrew

Physical Description

Syr. Rabb. char.; 4to, vellum, obliterated and spotted.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/3

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew, Judeo-Arabic
a.

(fol. 9b). A liturgical fragment, beg. ויהי הכל יום עטה אור כשלמה מאודרת, headed בשמך רחמאנא

b.

(fol. 10). Arabic sections, headed מרגליתא לעבידתא, beg. אן סאל סאיל פקאל מא אלדליל עלי אן אלאגסאם מחדתה יקיל לה לאנהא לם תכלו מן אלמחדת;

the last section beg. ואלקסם אלתאני מן אלצרורי הו אלכבר אלדי אדא תאמלה סאמעה

Physical Description

Syr. Rabb. char.; 4to, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/4

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew, Judeo-Arabic
a.

(fol. 11b) ח̇ גבעה מעולה למאד גואל יבשר גילו מאד, (א̇ב̇)

b.

(ibid.) beg. (injured) ובכן ואז̇ בצאן קדשים (four lines)

c.

(fol.12) beg. ארשה בשפתי ואפתח במילי ואסלד לכוכב בערבות, followed by an Arabic translation, beg. אסתאדן בנטקי ואפתתח בכלאמי

Physical Description

Syr. Rabb. char.; 4to, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/5

Contents

Fol. 13b
An Arabic fragment on alchemy

beg. בב תחמיר אלדהב, and (so) בב תבריז אדהב.

Language(s): Judeo-Arabic

Physical Description

Syr. curs. char.; 4to, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/6

Contents

Fol. 14
A fragment of a Halakhic treatise in Arabic concerning civil law

Specimen for identification: (fol. 14b) ואלוגה אלט̇ הו אן יכון אלמאלך אלאול חאצ̇רא מעה או כאן גאיבא פי בלד גיר מנקטע מן ג̇תה אלפתן ולא גאב ען קתל וגב עליה פתצח אלמחאה מנה חית מא כאן ואן לם ימחה צחת אלחזקה.

Language(s): Judeo-Arabic

Physical Description

Syr. Rabb. char.; 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/7

Contents

Fol. 16
A fragment of a book of precepts (?)

Specimen for identification: (fol. 16b) ואלוגה אלתאלת הו אן יטאלב במא פיה מעציה ויתהדר באלקתל פאנמא לה אן יפעלה אדא לם יכן ואחד מן אלג̇ מעאצי אלמכצוצה אלתי קד קדמנא דכרהא.

Language(s): Judeo-Arabic

Physical Description

Syr. Rabb. char.; vellum, margin cut.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/8

Contents

Fol. 18
A fragment of an Arabic prayer-book

beg. ייי להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה, ending ושמענו זכור חימדות טהורים ירושה כתובה היא לראש ארבעה מש....

Language(s): Judeo-Arabic, Hebrew

Physical Description

Syr. squ. Rabb. char.; 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/9

Contents

Fol. 20
Arabic vocabulary of expressions used in Halakhic matters

beg. missing; a chapter is headed הל̇ ב̇ שבועות, and beg. ימר בלבו. אעתקד פי נפסה.

Language(s): Judeo-Arabic, Hebrew

Physical Description

Syr. squ. char.; 8vo, vellum, obliterated.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/10

Contents

Fol. 21
An Arabic fragment on Halakhah concerning civil law

Passage for identification: (fol. 22) ומן אודע שיא פמד ידה אליה באעה או אנפקה פי מנפועה תם חאל אלי גלא פי אלזמה או ירפע אליה עלי אלסעד אלתאני.

Language(s): Judeo-Arabic

Physical Description

Syr. squ. curs. char.; 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/11

Contents

Seadiah's Arabic translation of Genesis
Language(s): Judeo-Arabic
a.

(fol. 23) xiv. 9 to xv. 16

b.

(fol. 24) xxiv. 22 to 52

Physical Description

Syr. squ. char.; 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/12

Contents

Fol. 25
Seadiah's Arabic translation of Genesis

Gen. vii. 20 to ix. 6.

Language(s): Judeo-Arabic

Physical Description

Larger Syr. squ. char.; 8vo, vellum, stained.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/13

Contents

Fol. 26
Extract from Babylonian Talmud ברכות

beg. בפרק השלשה שאכלו וג̇. עד היכן ברכת הזימון רב נחמן אמ̇ עד נברך ורב ששת אמ̇ עד הזן.

Language(s): Hebrew

Physical Description

Syr. Rabb. char.; small 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/14

Contents

Liturgies
Language(s): Hebrew
a.

(fol. 27) headed ז̇ שבת, beg. מזמור שיר אערוך תחינה, (א̇ב̇)

b.

(ibid.) beg. ליך יפרין וערבין אית ליך לבשתין

c.

(fol. 27b) headed פביט חתן, beg. חתנא אֿצלת כאדם קדמייה, (א̇ב̇), incomplete?

d.

(fol. 28) headed חורן, beg. אשבח בחדווה לצר

e.

(fol. 28b) headed יח̇ לחולה, beg. אֿמות חמש מאות הר הביית, (א̇ב̇)

f.

(fol. 29) beg. missing, ends לברכינו בכתובה ואמורה על ידי אהרן ומשה

g.

(fol. 29b) headed יוצר חג שבועות, beg. אֿור עולם יהיה למחכיך, (א̇ב̇), end missing ?

h.

(fol. 30) end of a liturgy based upon the ten commandments, ends ותתנשא על גבות מלאות עיניים

i.

(ibid.) headed והאופנים, and by a later hand בראשית, beg. בחדש אשר אוימה

k.

(ibid.) אופן ראש שנה, beg. אלוהי האלהים בלעדיו אין אלהים, (א̇ב̇)

l.

(fol. 30b) headed אמת, beg. אדיר אדירים רוכב שבעה, (א̇ב̇)

m.

(fol. 31) headed אמת שבת, beg. אֿדון עד מתי תאריך אף, (א̇ב̇)

n.

(fol. 31b) headed יוצר שבת, beg. אביע זמר במילולי, (א̇ב̇)

o.

(fol. 32) headed פיוט חתן, beg. ארומים לחננה. דהדרך חתנה, (א̇ב̇), end missing

Physical Description

Syr. squ. curs. char.; 8vo, vellum, much injured.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/15

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
a.

(fol. 33) incomplete, beg. with התמלאי כוח וקול הרימי, ending ובכלי אתונה ייפיני. צולחת למלוכה יתקפיני, חיי וק̇

b.

(ibid.) אדך הקץ והישע, (א̇ב̇ to כ)

c.

(fol. 33b) אמרה אל..ת היות התטשתי, ending וכעלה יבול מאררם. וימנע מרשעים

Physical Description

Syr. squ. curs. char.; 8vo, vellum, stained.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/16

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
a.

(fol. 35) incomplete, beg. with ניבא והיתה לתוכחות, ending מקדישים ותוקדש בנו אל נערץ בסוד קדושים

b.

(ibid.) אופן, beginning (in a later hand) איכה בגדנו ברחבה: originally beg. (fol. 35b) אראלים צעקו חוצה במרורים, (א̇ב̇)

c.

(fol. 35b) דברי איש ענתותי לא שמעתי, headed ואופנים לעומ̈

Physical Description

Syr. squ. char.; small 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/17

Contents

Liturgical
Language(s): Hebrew
a.

(fol. 36) דברי אמרי נבואתי, headed אוהב אמת; with acrostic שלמה in the refrain

b.

(fol. 37b) אופן, beg. שמ̇ מילל מתוק

c.

(ibid.) שמעו ישר (?) אולי עמי, headed לעומת̈נו, incomplete

d.

(fol. 38) שמעו אוהבים קרואי, headed אוהב אמת זו̇לת

e.

(fol. 39) שמעו אמרתי ואחיש ישועכם., headed על זאת יוצר שבת וחדש ושמעו

f.

(fol. 39b) איכה ארמוני אופל, headed אופן לאיכה, א̇ב̇ (פ before ע)

g.

(ibid.) .אעשה למען שמי, headed לעומ̇, incomplete

Physical Description

Syr. squ. char. by various hands; small 8vo, vellum, injured.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/18

Contents

Seadiah's commentary on Daniel
Language(s): Judeo-Arabic
a.

(fol. 40) from xi. 36 to 39

b.

(fol. 41) xii. 1

Physical Description

Syr. squ. Rabb. char.; 8vo, vellum.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

MS. Heb. e. 55/19

Contents

Seadiah's translation and commentary on Daniel
Language(s): Judeo-Arabic
a.

(fol. 42) ix. 25, 26

b.

(fol. 43) x. 6 (end) and 7

Physical Description

Syr. squ. char.; 8vo, vellum, stained.

History

Provenance and Acquisition

Bought from Wertheimer, 1893 (from the Genizah).

Additional Information

Record Sources

Manuscript description based on Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library, vol. ii, by Adolf Neubauer and Arthur Ernest Cowley, Oxford 1906, No. 2659.

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions). Contact specialcollections.enquiries@bodleian.ox.ac.uk for further information on the availability of this manuscript

Catalogue Images

Fragment Images

Thumbnail of 1aThumbnail of 1bThumbnail of 2aThumbnail of 2bThumbnail of 3aThumbnail of 3bThumbnail of 4aThumbnail of 4bThumbnail of 5aThumbnail of 5bThumbnail of 6aThumbnail of 6bThumbnail of 7aThumbnail of 7bThumbnail of 8aThumbnail of 8bThumbnail of 9aThumbnail of 9bThumbnail of 10aThumbnail of 10bThumbnail of 11aThumbnail of 11bThumbnail of 12aThumbnail of 12bThumbnail of 13aThumbnail of 13bThumbnail of 14aThumbnail of 14bThumbnail of 15aThumbnail of 15bThumbnail of 16aThumbnail of 16bThumbnail of 17aThumbnail of 17bThumbnail of 18aThumbnail of 18bThumbnail of 19aThumbnail of 19bThumbnail of 20aThumbnail of 20bThumbnail of 21aThumbnail of 21bThumbnail of 22aThumbnail of 22bThumbnail of 23aThumbnail of 23bThumbnail of 24aThumbnail of 24bThumbnail of 25aThumbnail of 25bThumbnail of 26aThumbnail of 26bThumbnail of 27aThumbnail of 27bThumbnail of 28aThumbnail of 28bThumbnail of 29aThumbnail of 29bThumbnail of 30aThumbnail of 30bThumbnail of 31aThumbnail of 31bThumbnail of 32aThumbnail of 32bThumbnail of 33aThumbnail of 33bThumbnail of 34aThumbnail of 34bThumbnail of 35aThumbnail of 35bThumbnail of 36aThumbnail of 36bThumbnail of 37aThumbnail of 37bThumbnail of 38aThumbnail of 38bThumbnail of 39aThumbnail of 39bThumbnail of 40aThumbnail of 40bThumbnail of 41aThumbnail of 41bThumbnail of 42aThumbnail of 42bThumbnail of 43aThumbnail of 43b

TO TOP