Browse

Browse personal names

 1. A
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. y
 25. z
 26. א
 27. ב
 28. ג
 29. ח
 30. י
 31. כ
 32. מ
 33. נ
 34. ס
 35. ע
 36. ק
 37. ר
 38. ש

Personal names

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11.   

Abu Isḥaq Ibrahim קעטא - Abu Saʿid b. Ḥalfon b. Japhet


Abu Isḥaq Ibrahim קעטא

Abu Jacob Josef al-qudsi

Abu Joseph Jacob b. Isaac Qirqisani

Abu Manṣur

Abu Manṣur (kohen) Eleazar b. Nathan

Abu Manṣur b. Khalaf

Abu Manṣur b. Shuʿaib

Abu Manṣur Ẓemaḥ b. Japhet b. Tiqvah

Abu Marir Musa b. סיאר

Abu Najaḥ b. יוחאנס al-jahbidh

Abu Naṣr

Abu Nasr

Abu Naṣr (=Ḥesed) b. Sahl, אלתסתרי

Abu Naṣr (called בן כיט אלבראדה) Harun b. Mubarak

Abu Naṣr (kohen) Eleazar b. Yaḥya

Abu Naṣr Abraham (levi) b. Nuṣair, of Melig

Abu Naṣr Alfarabi

Abu Naṣr b. Abi 'l-khair

Abu Naṣr b. Abi 'l-muna

Abu Naṣr b. Abi Saʿid

Abu Naṣr b. Abraham

Abu Naṣr b. al-Khayyaṭ b. Maḥfut

Abu Naṣr b. David

Abu Naṣr b. Dinar

Abu Naṣr b. Elisha

Abu Naṣr b. Harun

Abu Naṣr b. Manṣur b. מכתאר

Abu Naṣr b. Ṣaghir

Abu Naṣr b. Tobiah

Abu Naṣr Ghalib b. Moses, kohen

Abu Naṣr Salama b. Saʿid b. Saghir

Abu Naṣr Ẓedaqah, of Syria

Abu Naṣr אסירקוני

Abu Rabiʿ

Abu Saʿd

Abu Saʿd (=Abraham) b. Sahl, אלתסתרי

Abu Saʿd (kohen) b. Manṣur (=Ben Sahlan)

Abu Saʿd (kohen) b. Phinehas

Abu Saʿd Abraham b. Shelah

Abu Saʿd al-Ḥariri Ḥalfon b. Isaac

Abu Saʿd b. Abi 'l-ḥusain

Abu Saʿd Nethaneel b. Joseph

Abu Saʿd of Acco

Abu Saʿd צביאן (kohen) b. Ephraim

Abu Saʿid

Abu Saʿid (levi) b. al-Nakhuda

Abu Saʿid b. ʿAwkal

Abu Saʿid b. ?קטוס

Abu Saʿid b. Berakhoth

Abu Saʿid b. Ḥalfon b. Japhet