Browse

Browse personal names

 1. A
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. y
 25. z
 26. א
 27. ב
 28. ג
 29. ח
 30. י
 31. כ
 32. מ
 33. נ
 34. ס
 35. ע
 36. ק
 37. ר
 38. ש

Personal names

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11.   

Abu 'l-makarim, kohen - Abu Isḥaq Ibrahim b. Mebhasser


Abu 'l-makarim, kohen

Abu 'l-makarim, levi

Abu 'l-manṣur al-qanṣi

Abu 'l-mufadhdhal b. Abi 'l-ḥasan

Abu 'l-mufadhdhal Nethaneel b. Peraḥiah

Abu 'l-muna

Abu 'l-muna b. Peraḥiah (= אלאמעט בן)

Abu 'l-muna Isaac b. Judah, of Damascus

Abu 'l-munah

Abu 'l-munajja Muslim

Abu 'l-najm Judah

Abu 'l-nasib David b. Zurʿah

Abu 'l-ridha

Abu 'l-ridha b. al-Nagid

Abu 'l-ridha, brother of Meir

Abu 'l-surur

Abu 'l-surur al-ʿAṣar Peraḥiah (הזקן)

Abu 'l-surur b. Abi Saʿd (=בן אללכאף)

Abu 'l-surur b. Barhon

Abu 'l-surur b. Joseph

Abu 'l-surur b. Nathan

Abu 'l-surur b. Salamah

Abu 'l-surur Peraḥ b. Hibah

Abu 'l-surur Peraḥiah b. Jacob, called בן אלפא...

Abu 'l-surur, al-maghrebi

Abu 'l-ṭaha b. Eleazar

Abu 'l-thana Nethaneel b. Berakhoth, called IbnʿAmmar

Abu 'l-waḥsh

Abu 'l-walid (Jonah ibn Jannaḥ)

Abu 'l-walid יונס b. Daud b. זבלן

Abu 'l-כצה b. Abi 'l-parnes

Abu [Jacob] b. Ḥusain b. Shuʿaib

Abu Faraj

Abu Ghalib

Abu Ibrahim ʿAyyash b. Ẓedaqah

Abu Ibrahim b. Abi 'l-Ḥayy

Abu Ibrahim Ismaʿil b. Peraḥ

Abu Isaac b. Ṣaliḥ

Abu Isḥaq

Abu Isḥaq Abraham b. Isḥaq, אלפדאת

Abu Isḥaq Abraham b. Jeshua, called Ben Nissim

Abu Isḥaq Abraham b. Nathan השביעי

Abu Isḥaq Abraham b. Sigmar

Abu Isḥaq b. Jeshua

Abu Isḥaq b. Sayyid al-ahl

Abu Isḥaq b. סואר

Abu Isḥaq Barhon

Abu Isḥaq Barhon b. Shelah, of Tihert

Abu Isḥaq Ibrahim b. Ḥajjaj

Abu Isḥaq Ibrahim b. Mebhasser