Browse

Browse personal names

 1. A
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. y
 25. z
 26. א
 27. ב
 28. ג
 29. ח
 30. י
 31. כ
 32. מ
 33. נ
 34. ס
 35. ע
 36. ק
 37. ר
 38. ש

Personal names

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11.   

Abu 'l-faraj Jeshua b. Ismaʿil - Abu 'l-majd, ḥazan, at Alexandria


Abu 'l-faraj Jeshua b. Ismaʿil

Abu 'l-faraj Joseph b. Jacob

Abu 'l-faraj Joseph b. Jacob b. ʿAwkal

Abu 'l-faraj Joseph b. Joshua

Abu 'l-faraj Joshua b. אלקמודי

Abu 'l-faraj Nissim b. Attiah

Abu 'l-fudhail Jekuthiel b. Moses

Abu 'l-ḥajjaj Joseph, dayan

Abu 'l-ḥasan

Abu 'l-ḥasan ʿAli

Abu 'l-ḥasan (called בן אסד) Samuel b. Judah

Abu 'l-ḥasan Alvan (kohen) b. Jeish

Abu 'l-ḥasan Alvan b. Ḥiyya

Abu 'l-ḥasan b. ʿAli b. ʿAbbas (אלמגוסי)

Abu 'l-ḥasan b. Abi 'l-barakat

Abu 'l-ḥasan b. Abi 'l-fadhl

Abu 'l-ḥasan b. al-dayyan

Abu 'l-ḥasan b. Asad

Abu 'l-ḥasan b. Ezra

Abu 'l-ḥasan b. Joseph

Abu 'l-ḥasan b. Judah b. ʿAli

Abu 'l-ḥasan b. Khulaif, of Alexandria

Abu 'l-ḥasan b. Masʿud

Abu 'l-ḥasan b. Musa, called בן אלאעיצם

Abu 'l-ḥasan b. Naḥman (kohen)

Abu 'l-ḥasan b. Salamah

Abu 'l-ḥasan b. Sason

Abu 'l-ḥasan b. נפיע

Abu 'l-ḥasan Japhet b. Isaac

Abu 'l-ḥasan Japhet b. Nedib

Abu 'l-ḥasan Kulaib b. Nathan

Abu 'l-ḥayy (?) b. Abi 'l-ḥayy

Abu 'l-ḥusain

Abu 'l-ḥusain (b. ?) ʿAli b. Ẓedaqah

Abu 'l-ḥusain Manṣur b. Isaac b. Alvan

Abu 'l-ḥusain Mebhorakh b. Samuel

Abu 'l-karam

Abu 'l-karam b. Isaac b. Judah

Abu 'l-karim

Abu 'l-khair

Abu 'l-khair b. Abraham

Abu 'l-khair b. Zecharia

Abu 'l-maʿali

Abu 'l-maʿali b. Abi 'l-ḥasan (called ben Asad) Samuel

Abu 'l-maʿali b. Japhet

Abu 'l-maʿani

Abu 'l-maḥasin b. Japhet

Abu 'l-majd

Abu 'l-majd b. al-ʿIwadh

Abu 'l-majd, ḥazan, at Alexandria