Browse

Browse personal names

 1. A
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. y
 25. z
 26. א
 27. ב
 28. ג
 29. ח
 30. י
 31. כ
 32. מ
 33. נ
 34. ס
 35. ע
 36. ק
 37. ר
 38. ש

Personal names

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11.   

Abu 'l-baqa b. Japhet - Abu 'l-faraj Jacob b. Abraham


Abu 'l-baqa b. Japhet

Abu 'l-baqa Eleazar b. Abiathar, called Ibn al-ʿajami

Abu 'l-barakat

Abu 'l-barakat (=Berakhoth) בן אללבדי

Abu 'l-barakat b. Abi 'l-fadhl

Abu 'l-barakat Berakhoth b. Jacob

Abu 'l-barakat Hibat-allah b. Abraham

Abu 'l-barakat Judah b. Eleazar hak-kohen

Abu 'l-barakat Mebhorakh, al-ḥalabi, b. Solomon

Abu 'l-bashar

Abu 'l-bashar b. Ibrahim

Abu 'l-bashar Solomon b. Ẓemaḥ

Abu 'l-bayan

Abu 'l-fadha'il

Abu 'l-fadhl

Abu 'l-fadhl (Joseph) b. Peraḥiah

Abu 'l-fadhl (kohen) b. Naḥman

Abu 'l-fadhl ... b. Jacob

Abu 'l-fadhl b. Abi l-Barakat (=בן אלמקדסי)

Abu 'l-fadhl b. Jacob b. Sahl

Abu 'l-fadhl b. Joseph, kohen

Abu 'l-fadhl b. Judah

Abu 'l-fadhl b. Sahl

Abu 'l-fadhl b. מחפוט̇

Abu 'l-fadhl Ezra b. Samuel

Abu 'l-fadhl Manasseh

Abu 'l-fadhl Mubarak b. Sabara

Abu 'l-fadhl Shelah b. Eleazar

Abu 'l-fadhl, called בן אלבצרי

Abu 'l-faraḥ b. Menahem

Abu 'l-faraj

Abu 'l-faraj (kohen) b. (?) Moses, called Ben Marduk

Abu 'l-faraj (kohen) b. al-Naḥḥal

Abu 'l-faraj ... b. Barhon ...

Abu 'l-faraj b. ʿImran

Abu 'l-faraj b. Abi 'l-barakat

Abu 'l-faraj b. Abi 'l-fakhar

Abu 'l-faraj b. Abi Saʿd

Abu 'l-faraj b. Abi Zakari, of Alexandria, dayan in Cairo

Abu 'l-faraj b. al-Rais

Abu 'l-faraj b. al-Sammak

Abu 'l-faraj b. Ismaʿil

Abu 'l-faraj b. Moses

Abu 'l-faraj b. Mubarak

Abu 'l-faraj b. Salim

Abu 'l-faraj Ḥayyim

Abu 'l-faraj Ḥayyim b. Bishr

Abu 'l-faraj Hibah

Abu 'l-faraj Hibat-allah b. Gayyath

Abu 'l-faraj Jacob b. Abraham